Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Ivana Davídková
U Vydrýska
J. Knihy 221
337 01 Rokycany
IČ: 01127993

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ..........................................................

Číslo objednávky ...............................................................

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

 

 

 

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: